Binnen de opleiding elektrotechniek van Fontys Hogeschool Engineering is er een pilotprogramma gestart voor excellente studenten: “Proud” Het programma is er op gericht om getalenteerde studenten een persoonlijk programma aan te bieden waarin de student kan werken aan extra kennis en vaardigheden, het aanleggen van een excellent portfolio, een praktijkleerplaats, een excellente stage- en afstudeerplaats met extra begeleiding en een certificaat. Luma Design maakt een korte promotiefilm waarin het Proud programma wordt belicht vanuit de hogeschool, het bedrijfsleven en de student.