Voor Cafferata Vuurwerk verzorgt Luma Design een flitsende bedrijfsfilm. Bij het kennismakingsgesprek zijn de wensen doorgesproken waarop Luma Design een offerte heeft uitgebracht.  In het vervolggesprek zijn schetsen meegenomen en is het globale script doorgenomen. Met twee camera’s zijn de opnames verzorgd, waaraan later de voice-over is toegevoegd in de montage. Meer informatie vindt u op www.Cafferata.nl