In deze film zien we leerlingen videobellen met Koos Buster om hem te bevragen over zijn kunstwerken in Museum Jan Cunen.