Voor REP NO-Brabant worden kinderen geïnterviewd door Pepijn Koolen over schooldirecteuren, wie zijn het, wat moeten ze kunnen, wat doen ze allemaal op een dag? In dit filmpje wordt duidelijk wat kinderen verwachten van de directeur.