Videoboodschap over digitale weerbaarheid – een gesprek met Hans Nederlof, lid College van Bestuur Fontys Hogescholen.